Panasonic

  • Натисніть кнопку "APPS" - "Apps Market" - в розділі "Відео" знайдіть та встановіть додаток "WOWtv".
  • На пульті натисніть "MENU" - "Мережа" - "Мережеве підключення" - "Вручну" - "Проводна" (або WiFi) - "OK" - "Отримати адресу DNS" - встановити "вручну" з IP-адресою 91.123.144.99. Натисніть кнопку "Повернутися" для збереження.
  • Зайдіть в "APPS" та відкрийте "WOWtv".